Hotel Playa Golf & Spa

Hotel Playa Golf Sitges

Hotel Playa Golf Sitges és un hotel ubicat a Sitges que pertany a l’empresa Sunway, S.L. Aquesta web va ser realitzada treballant per ells. És una web molt completa, on mostra totes les dades de l’hotel, explicació detallada de les seves habitacions (vista general, galeria, plànol de planta, caracterítiques, tarifes, comparador d’habitacions), dels seus restaurants (descripció, galeria, horari, telèfon, plats ), de les seves instal·lacions (descripció, preu, horari, galeria), de les seves sales (vista general, galeria, mesures, formulari de contacte, taula comparativa de les sales, menús), ofertes, què fer a sitges i voltants i galeria general amb street viewer.

Habilitats
Bootstrap, Ajax, PHP, JQuery, Base de Datos, JavaScript

Data de publicació
10/06/2016

Web
http://www.hotelplayagolf.com

Empresa
Sunway, S.L.

Bootstrap

PHP

Responsive

Sunway, S.L.

imac
imac
imac

Altres Projectes

Share This