Hotel Club Sunway Punta Prima (CA)

Hotel Club Sunway Punta Prima

Hotel Club Sunway Punta Prima és un hotel ubicat a Formentera que pertany a l’empresa Sunway, S.L. Aquesta web va ser realitzada treballant per ells. És una web molt completa, on mostra totes les dades de l’hotel, explicació detallada de les seves habitacions (vista general, galeria, caracterítiques, tarifes, comparador d’habitacions), dels seus restaurants (descripció, galeria, horari, telèfon, plats), dels seus instal·lacions (descripció, preu, horari, galeria) i galeria general amb street viewer.

Habilitats
Bootstrap, Ajax, PHP, JQuery, Base de Datos, JavaScript

Data de publicació
10/01/2017

Web
http://www.hotel-formentera.com

Empresa
Sunway, S.L.

Bootstrap

PHP

Responsive

Sunway, S.L.

imac
imac
Hotel Club Sunway Punta Prima
Hotel Club Sunway Punta Prima

Altres Projectes

Share This