DISSENY RESPONSIVE

Amb la intenció de garantir una òptima experiència per a l’usuari, els experts se centren en aconseguir un disseny responsive o adaptatiu en les pàgines. Aquesta és una tècnica de disseny web que es basa en aconseguir una correcta visualització de les diferents plataformes en qualsevol tipus de dispositiu, com telèfons mòbils o ordinadors.

En aquest context, en Mindweb apostem per la creació de llocs web amb les característiques necessàries per assolir la màxima satisfacció dels internautes. Quantes vegades no li ha passat que intenta entrar en un portal digital des de la seva Smartphone i no aconsegueix veure la informació de manera correcta? Sens dubte, això resulta desagradable per als visitants.

En aquest sentit, com a experts en la matèria, insistim en la necessitat de crear un disseny web responsive, que respongui als requeriments generals dels potencials clients. Ara bé, ¿de quina manera afecta aquest tema en el trànsit del seu projecte? La resposta és senzilla: si l’usuari no es veu bé el contingut, simplement, se’n va i busca a la competència.

La idea és que puguem captar l’atenció dels usuaris des del primer clic. Per això, fem èmfasi en que la millor manera d’aconseguir-ho és elaborant un disseny web responsiu, que s’ajusti als diferents mitjans de connexió i proporcioni avantatges als seguidors.

 

 

Característiques del disseny responsive

El disseny responsive o adaptatiu ha de complir amb una sèrie de qualitats que ajuden a aconseguir les metes traçades, com evitar els continguts duplicats, disminuir el temps de desenvolupament, impulsar l’abast del material publicat i que les imatges s’adaptin a les dimensions de la pantalla .

No hi ha dubte que aquesta estratègia es consolida com una de les pràctiques més efectives en disseny web. Encara que cal tenir diversos elements en compte, tots els professionals coincidim que aquesta és una tàctica infal·lible.

Sabem que posicionar-se a Internet és una tasca complexa, però en Mindweb comptem amb les eines i el coneixement necessaris per garantir que el seu lloc web atregui al públic objectiu que li interessa. Amb un disseny responsive estem segurs que podrà estar present just quan els seus clients li necessitin i així impedir que busquin a la competència directa.

Totes les nostres pàgines web són responsive i pot veure un exemple en el nostre portafoli.

Share This